Ważne informacje

  Gdzie znajdziesz informacje o aktach?

 • Na stronie https://ewidencja.apdop.gov.pl
 • ARCHIWALNA WARSZAWA
  (22) 635-68-22
 • Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Miłanówku
  ul. Okrzei 1, skr.poczt. 164,
  05 - 822 Warszawa,
  (22) 724- 82-61
 • W okolicach Katowic:
 • Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104,
  40 - 145 Katowice,
  (32) 208- 78-51 lub (32) 208- 78-55
 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Archiwum Rotacyjne „Ład" w Katowicach
  ul. Józefowska 104,
  40 - 145 Katowice,
  (32) 204- 36 -71
 • Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych
  ul. Przemysłowa 61,
  43 - 100 Tychy
  (32) 326-46-07 do 09
 • Składnica Akt (dawny Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy)
  ul. Skośna 16
  30 - 383 Kraków
  (12) 262-01-79
 • ArchiDoc S. A. (dawne Archiwa Śląskie)
  ul. Konduktorska 39 B
  40-155 Katowice
  (32) 781-21-10

Cennik

Usługa jest płatna, zgodnie z cennikiem dotyczącym wysokości pobieranych opłat w
Załączniku nr1 do Regulaminu świadczenia usług oraz
Rozporządzeniem Ministra Kultury

4,00 zł brutto za każdą strone list płac i kartę zarobkową
+ opłata pocztowa wg cennika usług Poczty Polskiej

17,00 zł brutto za świadectwo pracy
+ opłata pocztowa

Opłata pocztowa:
12,00 zł brutto do 0,5 kg
15,00 zł brutto powyżej 0,5 kg
Link do cennika Poczty Polskiej (PDF)
Na podstawie rozporządzenia z dnia 17.10.1991 dokumentacja typu: akta osobowe oraz dokumenty płacowe przechowywane są 50 lat, zgodnie z wcześniej obowiązującym rozporządzeniem dokumentacja płacowa przechowywana była 12 lat.

W związku z tym archiwum posiada (jeśli zostały przekazane) dokumentację typu akta osobowe od roku 1964 oraz dokumentację płacową zazwyczaj od roku 1980. W zależności od przekazanych dokumentacji z firm może być to rok 1978.
Źródło

Wydawanie dokumentów

Nie tworzymy zaświadczeń ani nie wprowadzamy korekt do dokumentacji, wydajemy tylko przechowywane dokumenty w takiej formie jakiej zostały przekazane (np. jeśli w aktach jest zaświadczenie RP7 to je prześlemy za zgodnością z oryginałem ale gdy takiego nie ma to zaświadczenia takowego nie wydamy).