Od dnia 2020.03.16 do odwołania działając w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz klientów, wprowadziliśmy działania ograniczające ryzyko związane z rozprzestrzenianiem koronawirusa:
wnioski można składać tylko dorogą mailową lub pocztą

Współpracowaliśmy i współpracujemy przy digitalizacji zbiorów m.in z:

Archiwum Głowne Akt Dawnych w Warszawie
Strona główna instytucji
Archiwum Narodowe w Krakowie
Strona główna instytucji
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Strona główna instytucji
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
Strona główna instytucji
Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
Strona główna instytucji
Książnica Cieszyńska w Cieszynie
Strona główna instytucji
Książnica Pomorska w Szczecinie
Strona główna instytucji
Archiwum Państwowe w Lesznie
Strona główna instytucji
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Strona główna instytucji
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Strona główna instytucji
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Strona główna instytucji
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Strona główna instytucji
Silesia City Center
Strona główna instytucji
Urząd Miasta w Katowicach
Strona główna instytucji
Miasto Zamość
Strona główna instytucji
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Strona główna instytucji